Skip to Main Content
A következőt keresem
hidden1hidden2

Környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági program

A Mölnlyckénél elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy üzleti tevékenységünket fenntartható módon végezzük. Nem pihenünk az elért eredményeken, hanem folyamatosan arra törekszünk, hogy javítsuk azokat, ami egy az elkövetkező évekre vonatkozó, még ambiciózusabb célokat megfogalmazó, új környezeti egészségvédelmi és biztonsági program létrejöttéhez vezetett.

A jó munkakapcsolatok elősegítése

A foglalkoztatással kapcsolatos jogok tiszteletben tartása mind a magatartási kódexünk, mind pedig a beszállítói normánk alapelve. Ez magában foglalja munkavállalóink jogát a szabad gyülekezési jog munkahelyi gyakorlásához és a kollektív tárgyaláshoz. A rabszolgaság vagy a kényszermunka bármilyen alkalmazására vonatkozóan zéró toleranciát hirdettünk meg, ezért folyamatosan tájékoztatjuk beszállítóinkat a beszállítói normáinkról annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg.

A korrupció elleni harc

Világszerte működő nagyvállalatként fokozott figyelmet szentelünk annak megakadályozására, hogy bármely tevékenységünkhöz vagy beszállítónkhoz korrupció kapcsolódjon. Egy globális forródrótot tartunk fenn, amelyen keresztül az alkalmazottak bármikor bejelentést tehetnek esetleges korrupciós eseményről, amint az a tudomásukra jutott. Minden bejelentett eseményt kivizsgálunk, és szükség esetén – a meghatározott szabályok és nyomon követési intézkedések alapján – megfelelő fegyelmi eljárást kezdeményezünk.

Az emberi jogok védelme

Minden munkavállaló, aki a Mölnlyckénél dolgozik, egyformán jogosult az emberi és foglalkoztatási jogainak tiszteletben tartására, függetlenül attól, hogy a világ mely részén él. Nem fogunk üzletet kötni olyan beszállítóval, aki nem tartja tiszteletben a munkavállalói jogait.

Kérjük beszállítóinkat, hogy regisztráljanak beszállítói norma programunkra, és szükség esetén vessék alá magukat emberi jogi átvilágításnak. Elsődleges beszállítóink több mint 50%-át hivatalosan értékeljük, amely magában foglal egy magatartási kódexünk szerinti emberi jogi értékelést.

hidden1hidden2

Közpolitikai elköteleződés

A közpolitikában való részvételen keresztül aktív szerepet vállalunk a helyes gyakorlat előmozdításában az orvosi ellátás és az egészségügyi ágazatok területén. Közpolitikai pozíciókat alakítunk ki és részt veszünk a felelősségteljes lobbizásban, alapvetően az Eucomed tagságunkon keresztül, amely támogatja az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó iparágat az EU-ban, de a következő szakmai szövetségek tagjaként is: AdvaMed az Amerikai Egyesült Államokban, Medical Technology Association of Australia (MTAA), a kanadai Medical Technology Companies (MEDEC) és a svéd Medtech.

A törvények és előírások betartása

Nagy gondot fordítunk arra, hogy minden vonatkozó törvényt és előírást betartsunk minden országban, amelyben tevékenységünket végezzük. Megfelelőséggel foglalkozó személyzetet alkalmazunk annak biztosítására, hogy megfeleljünk az összes szükséges szabálynak az olyan területeken, mint a foglalkoztatás és a környezeti hatás, valamint megfeleljünk a megvesztegetés- és korrupcióellenes törvényeknek.

Ösztönözzük a munkavállalókat és a külső partnereket, hogy kérjenek tanácsot és/vagy tegyenek jelentést a megfelelőséggel foglalkozó személyzetnek az incidensekkel kapcsolatban. Az illegális vagy etikátlan viselkedéssel kapcsolatos ügyekben egy visszaélések bejelentésére szolgáló forró drót is elérhető, amelyen keresztül egy olyan csapattal létesíthető összeköttetés, ami a megfelelési vezetőből, az humán erőforrás ügyvezető alelnökéből és az általános jogtanácsosból áll. Ez a csapat dönti el, hogy melyik osztály a legalkalmasabb az egyes esetek kivizsgálására és a további intézkedések megtételére.

A gyermekmunka felszámolása

Nemzetközi vállalatként elismerjük saját és beszállítóink felelősségét abban, hogy segítsünk a gyermekmunka felszámolásában bárhol is működünk. Folyamatosan nyomon követjük beszállítóinkat, és ha fennáll a gyermekmunka alkalmazásának bármilyen kockázata, azonnal intézkedünk annak biztosítására, hogy ez ne történjen meg.

Lépjen kapcsolatba velünk
Mölnlycke Bezárás

Egészségügyi szakember megerősítése

Az Ön által meglátogatni kívánt oldal információi kizárólag egészségügyi szakemberek számára készültek. Az alábbi jelölőmezőre kattintva Ön megerősíti, hogy egészségügyi szakember.